Kinesiologi Tejpning

För en bättre proprioception och en mer långvarig effekt av min manuella behandling tejpar jag ofta hästarna med kinesiologitejp.

Förfarandet ger biofeedback genom att höja proprioceptionen. Detta uppmuntrar hästen att ”använda” de muskelgrupper som antingen var stela eller spända före behandlingen.

Här är några exempel på mitt arbete. Observera den fasciala lyftningen som ibland syns efter tejpningen.