Fascia Behandling

Den välkände fasciaforskaren Luigi Stecco skrev ”Fascia is the only tissue that modifies its consistency when under stress (plasticity) and which is capable of regaining its elasticity when subjected to manipulation (malleability)” (2004)

Fascia är en oavbruten viskoelastisk vävnad som bildar en 3-dimensionell matris. Den omger alla strukturer i kroppen såsom muskler, organ, senor och till och med ben. Diskussionerna om hur fascia ska klassificeras pågår fortfarande när det gäller definitionen av nomenklaturen. Enligt min mening kan fascian ses som ett organ eftersom fascian har olika funktioner beroende på var den sitter. Till exempel har fascian som omsluter musklerna andra funktioner än fascian som finns runt njurarna. Även om det är ett oavbrutet system är det logiskt att benämna myofascian efter de muskler den omger, eftersom vi måste definiera exakt vad vi undersöker och fokuserar på.

För att behandla det myofasciala systemet (vi kan aldrig behandla antingen muskler eller fascia, vi behandlar dem alltid tillsammans) har jag olika verktyg och metoder. Med hjälp av en metod som utvecklats av Liza Kimble, Equine Fascia and Trauma Release Therapy (EFTR®), kan jag frigöra även mentala spänningar hos hästen.

För detta måste vi förstå att varje stress och varje trauma ”lagras” i våra kroppar. För hästar kan en stress eller ett trauma innebära, att flytta till ett annat stall, övergången till en annan ägare, förlusten av en vän i flocken på grund av dödsfall eller att vännen flyttade.

När jag observerar och känner kraftigare muskelspänningar använder jag vibrerande mekanismer med en handhållen apparat (t.ex. Atlasbalans). Jag använder också ett manuellt myofasciellt verktyg från Fasciq®.