Hands for Horses Sweden

Massage is too good to be just a fashion small logo

Impressum


Postadresse:
Hands for Horses Sweden
Karen Wild
Murkelvägen 78

S-186 56 Vallentuna
Tel.: +46 8 64 61 612

eMail: karen.wild@handsforhorses.com
Organisationsnummer: 6904242564
VAT-nummer: SE690424256401

Information om ansvarsförbindelser

1. Vi reserverar oss för att webbsajtens innehåll kan vara felaktigt, bristfälligt eller inaktuellt. Informationen på webbsajten kan ändras utan varsel. Vi ansvarar inte för att webbsajtens innehåll är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Vi ansvarar inte för skador och konsekvenser orsakade av användning av materialet på webbsajten.

2. Ansvarsfriskrivning för länkar
Vi ansvarar inte för innehållet på andra webbsajter som är hyperlänkade från denna webbsajt. Webbsajtens innehavare ansvarar inte för innehåll på webbsajter som denne inte har kontroll över. Innehavaren vill härmed uttryckligen distansera sig från innehåll på andra webbsajter som kan vara straffrättsligt relevanta.

3. Ansvarsfriskrivning för främmande upphovs- och märkesrättigheter
Alla här omnämnda varumärken tillhör respektive ägare. Varumärken är här inte uttryckligen markerade med upphovsrätts- eller märkessymboler. Detta innebär emellertid inte att det handlar om ej skyddade namn som är allmän egendom.

 

  

 

 

 

 

Impressum | ©2011 handsforhorses