Hands for Horses Sweden

Massage is too good to be just a fashion small logo

Lagarbete i praktiskt genomförande: “We are the Champions…“
Massage är lagarbete:

i medelpunkten står hästen,
ägaren, skötaren, tränaren, ryttaren
och massören arbetar
hand i hand.Massage – till framgång som lag
Så att hästen kan få den maximala nyttan av massagen krävs det lika mycket av ägaren, skötaren, tränaren, ryttaren och massören.

En bra behandling behöver tid, mellan en och 1,5 timmar.

Före den första behandlingen måste massören skapa sig en totalbild av hästen. Här är ägaren oumbärlig. Han eller en hjälpreda presenterar hästen i rörelse och ger massören ett första intryck som är grunden för terapin. Utvärderingen tar ungefär en halvtimme.


Avspänd omgivning - avspänd häst
En avspänd omgivning som motsvarare hästens "inre klocka" främjar behandlingens framgång. Därför rekommenderas tider då det varken utfordras eller leds samt en "trafiklugn" massageplats. Hästens tonicitet avtar betingat genom den lugna omgivningen. Ägarens närvaro som översta förtroendeperson enligt mottot i bakgrunden men allestädesnärvarande bidrar till lugnet av vännen. Så kan massören snabbt ta upp kontakt och behandla punktnoggrant.

Vår vän är orolig - ingen orsak att oroa sig
Förutsättningarna uppfyllde, men patienten är ändå orolig?! Detta är varken ovanligt eller dåligt och kan hända vid bäste uppfostran eftersom vår partner hästen inte har förlorat sin instinkt trots många hundra år av domesticering: Allt nytt är och förblir en utmaning! Ägarens viktigaste uppgift: ha tålamod. Som praxis har visat slappnar vår skyddsling snabbast av om förtroendepersonen är närvarande som lugn pool och massören kontinuerligt fortsätter att behandla. Den första oroligheten är sedan snabbt besegrad och hästen börjar njuta av massagen.

Efter behandlingen – individuellt terapikoncept
Uppdragsgivaren får ett skriftligt protokoll över fynden och genomförd massage. Efter behandlingen diskuteras fynden med förtroendepersonen och en individuell terapiplan skapas.
Fastlagt blir
- åtgärder omedelbart efter behandlingen samt
- träningsenheter fram till nästa massage

 

 

 

 

Impressum | ©2011 handsforhorses